Op donderdag 9 december er geen SOOP Salon. Helaas hebben we moeten besluiten het decemberconcert niet te laten doorgaan. De toestand rondom het coronavirus is te onzeker om afspraken te kunnen maken met musici en bezoekers. We hopen natuurlijk van ganser harte dat alles er in het nieuwe jaar rooskleuriger uit zal zien!