Ontspannen en gezellig

Bridge spelen in de SOOP heeft veel aantrekkelijke kanten. Lees het door Trudie geschreven verhaal.

“Sinds ongeveer een jaar speel ik afwisselend op de woensdag- of de vrijdagmiddag bij de SOOP. Ik kijk er altijd weer naar uit.

Op de club waar ik daarvoor speelde bungelde ik bij de einduitslag vaak onderaan en op den duur is dat toch demotiverend.

Bij de SOOP is de uitslag altijd weer een verrassing omdat er zowel beginnende als geroutineerde bridgers spelen en dat gaat heel goed samen. De sfeer is altijd ontspannen en soms zorgen de leerlingen van de, gelukkig niet te nabij gelegen, muziekschool voor een bescheiden muzikale ondersteuning.

De gezellige nazit in de Gelaghkamer is op zich al een reden om te komen. Vroeger werden er wel eens pizza’s besteld voor bij de borrel, maar sinds de bar de -al eerder genoemde en geroemde- bitterballen serveert gebeurt dat niet meer.

Rest me nog te vertellen dat als ’s zomers de stoelen buiten staan en je onder de bloeiende magnolia of de metershoge vijg je drankje drinkt, je helemaal vergeet dat je je in hartje Amsterdam bevindt.”