De bridgeclub is een van de oudste activiteiten van de SOOP. Het is er altijd heel gezellig en er wordt veel gelachen, maar ook serieus gebridged.

We bridgen op woensdagmiddag en vrijdagochtend en doen dat doorgaans in 6 ronden met een pauze. Ons bridgesysteem is ACOL. U kunt zich aanmelden met een partner of als eenling. U kunt zich per email aanmelden voor het begin van ieder week. Op dinsdag hoort u dan, ook per mail, of u op één van onze bridgedagen bent ingedeeld.

Aanmelden en informatie bij: Silvie van Venrooij.
Kosten: € 2,00 per deelnemer per keer. Graag met pinnen betalen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!