VOORWOORD
Hierbij presenteren wij het programma voor computercursussen september 2020 t/m januari 2021.
Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het corona virus is het cursusaanbod beperkt. En om 1,5 meter afstand te bewaren is het aantal deelnemers aan groepslessen beperkt tot twee. We bieden nu wel individuele lessen aan, ook met 1,5 m afstand.
Behalve de in het cursusprogramma vermelde cursussen zal de SOOP in deze periode nog
meer computer cursussen organiseren. Deze extra cursussen zullen worden aangekondigd in
de SOOP-nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief via e-mail ontvangen, stuur dan een e-mail naar
soop@xs4all.nl.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor een cursus door een e-mail te sturen aan
soopcomputercursus@gmail.com. Vermeld daarin je telefoonnummer en je naam en voor
welke cursus je wilt inschrijven en de startdatum.

Wachtlijst
Als er geen plek meer is in een cursus kom je op de wachtlijst. Je krijgt dan voorrang als de
cursus opnieuw wordt gegeven. Er wordt contact met je opgenomen om te vragen of je de
cursus alsnog wilt volgen.

Hulp op afstand
Voorlopig wordt er geen inloopspreekuur gehouden bij de SOOP. In plaats daarvan bieden we
hulp of afstand voor Windows en voor tablets en smartphones. Wil je daar gebruik van maken
stuur dan een e-mail aan soopcomputercursus@gmail.com. Vermeld daarin je
telefoonnummer en je naam en of je hulp wilt voor Windows of voor tablet of smartphone.
Kosten: € 5,00 per keer (dient te worden overgemaakt).

Contact
Adres: Nieuwe Kerkstraat 124hs, 1018 VM Amsterdam
Telefoon: 020-4223152
E-mail: soop@xs4all.nl aanmelden voor SOOP-nieuwsbrief: soopcomputercursus@gmail.com inschrijven voor cursus
Website: www.soopnet.nl
Berichten voor de website kunt u sturen naar: websoop@xs4all.nl