Cursus kunstgeschiedenis

In deze cursus kunstgeschiedenis gaat het niet om wat er allemaal aan kunststromingen geweest zijn binnen de Europese Cultuur, van de Grieken tot nu, maar om het waarom . Irene Hertel wil graag jullie interesse wekken om de veranderingen binnen de 2000 jaar kunst te begrijpen.
De cursus bevat 10 lessen van 2 uur, een lezing en onderbouwing met dia’s en ander beeldmateriaal .

Docent: Irene Hertel
Dinsdagochtend van 11.00 tot 13.00
Startdatum: Zie Nieuwsbrief
Kosten: € 20 voor 10 lessen, plus € 6,50 voor de reader
Opgeven bij de contactpersoon: Silvie van Venrooij