In de cursus gaat het meer om het wekken van interesse dan om het verdiepen van kennis. In tien “compacte” lessen, wil de docent het begrip voor de kunst in Europa vergroten: vanaf de Grieken tot nu.

Naast het ‘verhaal’ worden, met dia’s de verschillende periodes toegelicht.


Deze cursus ligt vanwege de corona-epidemie voor onbepaalde tijd stil.