Islam voor ongelovigen

De afgelopen jaren heeft Gerda Sengers, arabiste en docente bij de SOOP, diverse cursussen verzorgd over de Islam onder de titels:

  • Opkomst en verbreiding van de Islam
  • Warlords en geloofsverkondigers
  • Inleiding in de Islam,
  • Al-Andalus
  • Power vrouwen van het Midden Oosten.

Er is weer een nieuwe cursus bijgekomen. Aan de hand van het boek Islam voor ongelovigen (verkrijgbaar bij de Slegte), geschreven door Lucas Catherine, gaan we nader in op zijn historische inleiding tot het ontstaan en de ontwikkeling van de Islam en uiteenlopende aspecten van de Islamitische cultuur. Lucas Catherine schreef diverse boeken en leefde, net als Gerda, enkele jaren in de Arabische wereld en hij beschouwt zichzelf als een Arabier, honoris causa.

De cursussen staan open voor diegenen die eerdere cursussen van Gerda volgden en/of enige kennis hebben van de Islam.

Aanmelden: uitsluitend nadat deze activiteit in de SOOP Nieuwsbrief is aangekondigd.

Warlords en geloofsverkondigers

De Arabische wereld was al ver voor het begin van onze jaartelling permanent in beweging. Grootmachten wisselden elkaar af en met die machtswisselingen traden ook andere en nieuwe culturen naar voren. Er ontstonden nieuwe godsdiensten en religieuze stromingen. Jodendom, christendom en islam hebben hun stempel gedrukt op cultuur, filosofie, literatuur en het sociale leven. Al die omwentelingen vormen een patroon van beweging en tegenbeweging.

Deze cursus is bedoeld om iets te vertellen over de buitengewoon rijke geschiedenis van enkele landen en met behulp van PowerPoint enkele opvallende kunstuitingen te belichten. Actieve participatie wordt aangemoedigd.

Docent: Gerda Sengers

Aanmelden: uitsluitend nadat deze activiteit in de SOOP Nieuwsbrief is aangekondigd.