In deze cursus zien wij hoe na de dood van de profeet Mohammed in 632 de islam zich snel verspreidt over een groot gebied en zelfs in Europa terechtkomt. In de christelijke wereld werden moslims afgeschilderd als agressief en militant. Was dat terecht of was men bang voor hun macht en rijkdom? Het geloof was zeker een motiverende factor bj de islamitische veroveringen, maar dat was niet een specifieke eigenschap van de islam, ook joden en christenen werden (bij het voeren van hun oorlogen) door religie gemotiveerd.
Deze cursus is bedoeld om iets te vertellen over de buitengewoon rijke geschiedenis van enkele landen en met behulp van een PowerPoint presentatie opvallende kunstuitingen te belichten van Damascus, Bagdad, Egypte en Iran. Tijdens de verbreiding van de macht ontstonden overal nieuwe religieuze stromingen, theologische scholen en mystieke tradities. In de bijeenkomsten wordt actieve participatie aangemoedigd

Docent: Gerda Sengers
VOLGEBOEKT