OPKOMST EN VERBREIDING VAN DE ISLAM.
WARLORDS EN  GELOOFSVERKONDIGERS

De Arabische wereld was al ver voor het begin van onze jaartelling permanent in beweging. Grootmachten wisselden elkaar af en met die machtswisselingen traden ook andere en nieuwe culturen naar voren. Er ontstonden nieuwe godsdiensten en religieuze stromingen. Jodendom, christendom en islam hebben hun stempel gedrukt op cultuur, filosofie, literatuur en het sociale leven. Al die omwentelingen vormen een patroon van beweging en tegenbeweging.

Deze cursus is bedoeld om iets te vertellen over de buitengewoon rijke geschiedenis van enkele landen en met behulp van powerpoint enkele opvallende kunstuitingen te belichten.

Actieve participatie wordt aangemoedigd.

Docent: Gerda Sengers
Datum en tijd: op maandagochtend van 11.00 tot 13.00 uur, zes lessen beginnend op 7 Maart
Kosten: € 12,-. Plus de kosten voor de syllabus.
Aanmelden: bij Netty van Straten: nettyvanstraten@hotmail.com