Etsen voor beginners
er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de snelle reageerders!!

Droge naald : werken zoals Rembrandt, Goya of Hockney.
We maken in drie keer, op het zelfde plaatje, ‘drie staten’, tot één prent.
We drukken wel elke keer, elke ‘staat’, op een paar bladen af.

Cursusgegevens
Lestijd en dag: woensdagmiddag van 13 tot 16 uur
Lesdata: 6, 13 en 20 april 2022
Kosten: € 30,-, incl.materiaal, te betalen bij de eerste les, per pin
docent: Erica Habold
Aanmelden bij Aaltje Scheffer, ascheffer@hetnet.nl