Helaas wordt er nog niet gebiljart vanwege de corona pandemie. Wij houden u op de hoogte via deze site.

Er zijn twee biljartgroepen in de SOOP. De 1e groep bestaat uit vier dames die voor het eerst spelen. Hun enthousiasme is groot en hun vorderingen navenant. De duidelijke instructies van Nikolai van Velthuizen en Evert van Barneveld dragen hiertoe bij.
De 2e groep bestaat uit vier heren met biljartervaring en ook bij hen is het enthousiasme groot.
Bij voldoende belangstelling kan er een 3e groep worden geformeerd.
——————————————————————
Waar: atrium van het Sarphatihuis
Tijd: woensdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur en van 14.30 – 16.00 uur
Kosten: € 10,00 voor 5 bijeenkomsten
Informatie en aanmelding: margrietknijf@hetnet.nl